Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
Skribbels verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan Skribbels hebt verstrekt.

Doelomschrijving van gebruik
Skribbels gebruikt jouw gegevens om persoonlijk met jou te communiceren, en om e-mails te kunnen sturen over diensten en producten indien Skribbels van mening is dat die relevant voor jou kunnen zijn.

Beveiliging
Skribbels beveiligt de door jou verstrekte persoonsgegevens zodat niemand er zonder wachtwoord bij kan.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor Skribbels diensten van derden afneemt. Skribbels sluit verwerkersovereenkomsten met deze partijen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Recht van inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Neem hiervoor contact op met Skribbels.

Contact en Klachten
Als je vragen of klachten hebt over dit Privacystatement of het privacy beleid van Skribbels, kun je contact opnemen, zie de contact pagina van deze website.
Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de verwerkingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat Skribbels het privacy beleid van tijd tot tijd aanpast. Je wordt daarom aangeraden regelmatig de meest recente versie van de Privacyverklaring te controleren.